MSCI指數體系成分股
滬深300指數樣本股
上證公司治理指數樣本股

廈門建發股份有限公司 股票代碼︰600153

永盛彩票手机下载

最新財務指標(2018年年度報告)

217,453,940,226.69
總資產(元)

27,555,574,865.30
歸屬于上市公司股東的淨資產(元)

54,417,815,159.01
淨資產(元)

4,672,023,584.96
歸屬于上市公司股東的淨利潤(元)

280,381,790,726.29
營業收入(元)

7,631,527,832.54
淨利潤(元)

18.29
加權平均淨資產收益率(%)

217,453,940,226.69
總資產(元)

54,417,815,159.01
淨資產(元)

27,555,574,865.30
歸屬于上市公司股東的淨資產(元)

280,381,790,726.29
營業收入(元)

7,631,527,832.54
淨利潤(元)

4,672,023,584.96
歸屬于上市公司股東的淨利潤(元)

18.29
加權平均淨資產收益率(%)

永盛彩票手机下载 | 下一页