MSCI指數體系成分股
滬深300指數樣本股
上證公司治理指數樣本股

廈門建發股份有限公司 股票代碼︰600153

利潤分配

分紅年度分紅方案股權登記日除權除息日新增流通股上市日
2018年度每10股派發現金紅利5.00元(含稅)2020-01-042020-01-04
2017年度每10股派發現金紅利2.00元(含稅)2020-01-042020-01-04
2016年度每10股派發現金紅利4.00元(含稅)2020-01-042020-01-04
2015年度每10股派發現金紅利1.00元(含稅)2020-01-042020-01-04
2014年度每10股派發現金紅利2.00元(含稅)2020-01-042020-01-04
2014上半年度每10股派發現金紅利2.00元(含稅)2020-01-042020-01-04
2013年度每10股派發現金紅利2.00元(含稅)2020-01-042020-01-04
2012年度每10股派發現金紅利1.50元(含稅)2020-01-042020-01-04
2011年度每10股派發1.00元(含稅)2020-01-042020-01-04
2010年度每10股派發現金紅利1.00元(含稅)2020-01-042020-01-04
2009年度10股轉增8股派2.5元(含稅)2020-01-042020-01-042020-01-04
2008年度10股派2.5元(含稅)2020-01-042020-01-04
2007年度10股轉增8股派3元(含稅)2020-01-042020-01-042020-01-04
2006年度10股派5元(含稅)2020-01-042020-01-04
2005年度10股派4元(含稅)2020-01-042020-01-04
2004年度10股派3.5元(含稅)2020-01-042020-01-04
2003年度10股轉增6股派5元(含稅)2020-01-042020-01-042020-01-04
2002年度10股派5元(含稅)2020-01-042020-01-04
2001年度10股派0.5元(含稅)2020-01-042020-01-04
2000年度每10股派3元(含稅)2020-01-042020-01-04
1998年度每10股送1股轉增2股派0.2元2020-01-042020-01-042020-01-04
全民彩票app苹果版 | 下一页